Dozvoljen
Slab
Umeren
Visok
Veoma visok
Napomene
- Rezultati su dobijeni primenom USLE (Universal Soil Loss Equation) metodologije.
- Projekat je rađen u rezoluciji ćelije 100m x 100m, dok je za potrebe izrade WebGIS aplikacije korišćena rezolucija ćelije 600m x 600m.
- Nivo zumiranja u okviru WebGIS aplikacije je namerno ograničen na nivo 11 u okviru Google Maps API-ja.
Uputstvo
- Korisnik WebGIS aplikacije može uključivati/isključivati sloj "Prosečan godišnji gubitak zemljišta" štikliranjem/odštikliranjem polja za potvrdu (engl. checkbox).
- Korisnik WebGIS aplikacije može klikom levog tastera miša na bilo koju ćeliju sloja u okviru mape dobiti precizan iznos prosečnog godišnjeg gubitka zemljišta za datu ćeliju u decimalnom iznosu.
- Korisnik WebGIS aplikacije može koristiti satelitski prikaz osnovne mape koji je primarno podešen, ali po potrebi i promeniti prikaz osnovne mape na topografski pomoću levog klika miša na opciju "Map" koja se nalazi u gornjem levom uglu web stranice.
< 6,0 t ha-1 god-1
6,0 - 10,9 t ha-1 god-1
11,0 - 21,9 t ha-1 god-1
22,0 - 32,9 t ha-1 god-1
> 33,0 t ha-1 god-1
Prosečan godišnji gubitak zemljišta
Projekat: Procena potencijalne erozije poljoprivrednog zemljišta na području Republike Srbije
Projekat finansiralo: Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Uprava za poljoprivredno zemljište
Izrada projekta: Institut za zemljište, Beograd; Rukovodilac projekta: dr Veljko Perović; Izrada WebGIS aplikacije: MSc Darko Jaramaz
Beograd, 2015